Bestuur

Ab Borg – voorzitter

AbAb is een ervaren directeur en adviseur in diverse typen organisaties die hij begeleidde in het tot stand brengen van grote veranderingen. Draagvlak creëren staat hoog in zijn vaandel omdat naar zijn mening anders geen bestendig resultaat bereikt kan worden. Hij is een van de eerste coaches die de principes toepaste van het MKB Groeicertifcaat.
In de voorloper van deze stichting was hij verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de methodiek en de kwaliteit van coaches die deze methodiek toepassen. Hij was tevens verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe coaches, een taak die hij ook in de huidige stichting vervult.

Ger Maathuis – lid

GerIn 1995 promoveerde Ger op zijn proefschrift: “adviesprocessen bij het MKB”. Hij was op zoek naar een geschikte adviesmethodiek, die met de specifieke kenmerken van het MKB rekening houdt. Kenmerken van het MKB die hij vond waren: 1. Ondernemers ondernemen en denken minder in processen;
2. Zij zijn meer gericht op actie en minder op reflectie;
3. Kwaliteitsnormen worden veelal gezien als noodzakelijk kwaad die uitdijt in bureaucratie.
Ger ontwikkelde op basis van deze inzichten een eenvoudige methodiek om ook de MKB ondernemer te ondersteunen in een continue verbeterslag.
Deze methodiek, het MKB groeicertificaat®, is de basis geworden voor het MVO Groeikeurmerk, waarbij de aspecten van het MKB Groeicertificaat® zorgen voor een gefundeerd kwaliteitssysteem waardoor de combinatie bedrijfsaspecten en MVO aspecten uniek is in Nederland.
Ger is Lead Assessor bij de Raad van Accreditatie.

Jac Tomas – directeur

JacJac heeft veel ervaring opgedaan als manager en lid van het managementteam bij middelgrote en grote organisaties. In zijn rol als adviseur heeft hij diverse nationale en internationale projecten geleid op het gebied van herstructurering van bedrijfsprocessen en implementatie van kwaliteitssystemen.
In 2012 heeft hij, met als basis het MKB Groeicertificaat, conform de uitgangspunten van de ISO 26000 richtlijn een MVO kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de naam MVO Groeikeurmerk heeft meegekregen.
In het bestuur van de stichting is hij verantwoordelijk voor de externe contacten, het onderhoud van de MVO aspecten van het MVO Groeikeurmerk en het trainen van coaches.