Missie

In het huidige economische klimaat is het van het allergrootste belang dat efficiency en effectiviteit voortdurend de aandacht van de ondernemer heeft. Zorgen dat elke mogelijkheid tot verbetering gegrepen wordt zorgt voor vergroting van het overleven van de organisatie.

Ook in het MKB, de motor van onze economie, is verbetering van efficiency en effectiviteit een continu aandachtspunt.

Daarnaast hebben organisaties ook een belangrijke rol in het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. Op organisaties wordt een claim gelegd om hieraan invulling te geven.

De Stichting Bevordering Duurzame Strategie en Bedrijfsvoering is ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voortdurend ondernemen is met aandacht voor de maatschappij in al zijn facetten. Daarom gelooft zij ook in een methodiek die zowel het principe van continu verbeteren ondersteunt als de maatschappelijke facetten.

In 2012 heeft zij een methode ontwikkeld die voor het continu verbeteren gebruik maakt van het MKB Groeicertificaat en voor de maatschappelijke aspecten de ISO 26000 richtlijn volgt. Het resultaat is een geïntegreerde methode: het MVO Groeikeurmerk.

Om organisaties optimaal te ondersteunen met deze methode worden voortdurend adviseurs opgeleid, die na een gedegen training gecertificeerd worden en het recht hebben om de titel MVO RC te dragen. Op deze wijze zijn gekwalificeerde adviseurs herkenbaar en weet een opdrachtgever zich verzekerd van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning.