MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen had tot voor kort het imago dat dit alleen bedoeld was als idealistische marketing.

Op regelmatige tijden worden we geconfronteerd met de gevolgen van de manier waarop we met onze grondstoffen omgaan en langzamerhand dringt het besef door dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor onze wereld en de mensen die daarop wonen.

In de pers worden we geconfronteerd met internationale milieueisen, krijgen we te horen wat de schending van mensenrechten voor gevolgen heeft en worden we geconfronteerd met de eisen die afnemers aan de levering van onze producten of diensten stellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft ook het imago veel te kosten en weinig op te brengen. MVO kan echter ook aanzienlijke besparingen opleveren.

Onderstaand een aantal redenen om juist nu te starten met MVO:

  1. Slim omgaan met schaarse en dure grondstoffen bespaart direct kosten. Denk aan grondstof- en energiebesparing, besparing van vervoerskosten en het terugdringen van faalkosten.
  2. Consumenten hebben steeds meer behoefte aan transparantie en communicatie van bedrijven.
  3. MVO draagt bij aan gemotiveerd personeel, hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim, meer tevreden klanten, innovatie, betere omgang met belanghebbenden, positieve publiciteit, lagere bedrijfskosten en meer omzet. Bovendien stijgt de vraag naar duurzame producten en diensten.
  4. MVO draagt bij aan loyaliteit en sterke banden met belangrijke belanghebbenden van de onderneming, zoals klanten, medewerkers, financiers en leveranciers.
  5. Product- en procesinnovaties helpen organisaties beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen
  6. Het Nieuwe Werken is een parapluterm voor een nieuwe manier van werken, organiseren en leidinggeven. Het combineert processen zoals tijd- en plaatsonafhankelijk werken met technieken die dat eenvoudiger maken. Het belangrijkste bij HNW is echter het feit dat organisaties werknemers centraal stellen. Bij veel organisaties leidt HNW tot een sterke groei van de productiviteit en werknemerstevredenheid en een kostenbesparing op woon-werkverkeer. Dat betekent weer minder files en dus minder CO2 uitstoot.
  7. Ook wanneer het voor veel bedrijven economisch minder gaat, is het belangrijk te blijven investeren in het behoud van personeel. Bij het aantrekken van de economie schiet onze banenmarkt direct in een krapte. Wie in mindere tijden kwalitatief goed personeel heeft afgestoten kan dan in de problemen komen.