Opleiding MVO Groeikeurmerk

In de opleiding MVO Groeikeurmerk wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten van de methodiek. In drie dagdelen worden de uitgangspunten van het MVO Groeikeurmerk behandeld. Aandacht wordt besteed aan de uitgangspunten van continu verbeteren, de ISO26000 richtlijn en de ISO9001 norm die opgenomen is in de methodiek.
Daarna worden de vier fasen van de methode minutieus doorgenomen, waarbij het zelf toepassen van de onderdelen een prominente plaats inneemt.

In een terugkomdag wordt een praktijkcase uitgewerkt die door een onafhankelijk team van deskundigen wordt beoordeeld. Bij voldoende resultaat mag de coach de titel MVO RC voeren en het bijbehorende logo gebruiken.

Jaarlijks dient een gecertificeerde coach aan te tonen dat hij door middel van aantoonbare ontwikkeling zorgt dat zijn kennis aansluit met de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied.

Iedere drie jaar wordt door de gecertificeerde coach opnieuw een case uitgewerkt om te beoordelen of de vakkennis voldoende is om bedrijven optimaal te blijven ondersteunen.

Op een jaarlijkse bijeenkomst worden de gecertificeerde coaches bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen.

Wanneer u meer informatie wilt over de opleiding MVO Groeikeurmerk, stuur dan een bericht aan de Stichting Bevordering Duurzame Strategie en Bedrijfsvoering.